Kummiksi puulajipuistoon!

Jyväskylän steinerkoulu ja Oivalluksia oppimisympäristöissä -hanke perustavat Arboretumin, eli puulajipuiston koulun välittömään läheisyyteen Nisulankadun varteen keväällä 2023. Puulajipuiston tarkoituksena on luoda monimuotoista luontoa tukeva oppimisympäristö niin alueen oppilaiden, kuin myös alueen asukkaiden ja laajemmin kaupunkilaisten iloksi. Puupuistossa oppilaat pääsevät seuraamaan pitkällä ajanjaksolla alueen ja sen kasviston, hyönteisten ja eläinpopulaatioiden muutosta ympärivuotisesti. 

Puupuistolle haetaan nyt kummeja. Kummiksi voi lähteä 50 euron summalla. Keräyksellä kerätään varoja alueelle tulevien puiden ja pensaiden taimien hankintaan ja toissijaiseksi alueen toteutukseen tarvittavien muiden materiaalien, kuten kasvien suojaverkkojen, hakkeen ja mullan hankintaan. Kummiksi voi lähteä esimerkiksi oppilaiden vanhemmat, isovanhemmat ja sukulaiset sekä yhdistykset ja yritykset. Puukummeiksi lähtevien nimet tulevat esille Oivalluksia oppimisympäristöissä -hankkeen puulajipuistoa esitteleville sivuille. 

Puukummikäytännöllä testataan myös tapoja mahdollistaa erilaisten oppimisympäristöjen toteutusta muilla kouluilla, jotta koulujen lähiluonnon monimuotoistaminen ei olisi riippuvainen koulujen omasta rahatilanteesta. 

Puukummiksi voi lähteä maksamalla 50 euroa Jyväskylän steinerkoulun kannatusyhdistyksen tilille FI43 1045 3000 1808 27. Viitteeksi merkintä “Puukummi”, sekä nimi, joka halutaan Arboretumin puukummien listalle. Keräys on voimassa 5.5.2023 saakka. Keräysnumero RA/2023/372. 

Puulajipuiston perustamista ja elämää seurataan Oivalluksia oppimisympäristöjä -hankkeen, Jyväskylän steinerkoulun sekä Meijän polun kotisivuilla ja somekanavilla. 

Lisätietoja
Juho Jäppinen
juho.jappinen@jklsteinerkoulu.fi 

050 471 3702
Oivalluksia oppimisympäristöissä -hanke, Jyväskylän steinerkoulu 

http://www.oivalluksiaoppimisymparistoissa.fi/arboretum/