Tulevat tapahtumat


Talviloma

24.02.2020

Nettisivumme uudistuvat 7.3.2020

07.03.2020
Nettisivumme uudistuvat lauantaina 7.3.2020. Sivut ovat pois käytöstä 7.3.2020. Arvoitu käyttökatko on noin 6-7h (klo 10-17)  

Vapaapäivä

09.04.2020
Korvattu lauantaityöpäivällä 24.8.2019

Uusimmat blogitekstit


Pölyttäjäpysäkkihaaste kaikille Suomen kouluille!

Jyväskylän Steinerkoululta keväällä 2019 liikkeelle lähtenyt Pölyttäjäpolut-kampanja (www.polyttajapolut.fi) pyrkii saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan varmistamaan pölyttäjien elin- ja liikkumismahdollisuuksia kaupungeissa ja niiden ympäristössä.  Keväällä 2020 Pölyttäjäpolut ja Jyväskylän Steinerkoulu haastaa mukaan kaikki Suomen koulut opettajineen ja oppilaineen istuttamaan koulujen lähiympäristöön pienempiä tai isompia pölyttäjäpysäkkejä ja pölyttäjäpolkuja! Haasteen ensimmäisessä osassa koulut ja luokat suunnittelevat ja toteuttavat kouluille tai niiden lähialueille pölyttäjäpysäkkejä. Nämä istutukset voivat olla kukkaruukkuja, -lavoja tai kokonaisia niittyalueita. Kilpailun kolme mielenkiintoista pölyttäjäpysäkkiä valitsee Jyväskylän steinerkoulun oppilaista koostuva raati, ja kolmelle voittajatyölle on luvassa kolmensadan euron stipendit. Toisessa osassa koulujen oppilaat piirtävät, maalaavat ja valokuvaavat pölyttäjäpysäkkien kasveja ja niillä vierailevia pölyttäjiä. Koululaisten teoksista kootaan näyttely Jyväskylän kaupunginkirjastolle lokakuussa 2020. Näyttelyn valokuvaosion jyryttää Luovan valokuvauksen keskus ja piirustus- ja maalausosion Jyväskylän taiteilijaseura. Osallistumalla pölyttäjäpolkujen muodostumiseen koulut auttavat lähiluontonsa kasvien pölytystä, avustavat kukkien sekä marjasatojen kukintojen onnistumisessa ja samalla luovat viihtyisää oppimisympäristöä sekä kaupunkia, josta pölyttäjien lisäksi nauttivat myös oppilaat ja opettajat. Samalla oppilaat pääsevät konkreettisesti käsiksi paremman tulevaisuuden tekemiseen ja ympäristön monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Pölyttäjäpysäkit ja Jyväskylän steinerkoulu toivottavat kaikki Suomen koulut ja koululaiset mukaan haasteeseen muodostamaan pölyttäjäpysäkkejä ja -polkuja kouluille, kaupunkeihin ja lähiöihin sekä ennen kaikkea oppilaiden ja opettajien arkeen!  Yhteistyöterveisin Tomi Niiniketo Jyväskylän Steinerkoulun rehtori tomi.niiniketo@jklsteinerkoulu.fi

Kouluun hakeminen!

Kouluun hakeminen - hae Jyväskylän steinerkouluun! Lähikoulu, kielet, Liikkuva koulu, oppilaiden huomioiminen ja tunteminen, kädentaidot ajatuksella ja sydämellä – mm. kaikkia näitä! Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Hae siis Jyväskylän Steinerkouluun. Voit hakea meille esikouluun, ensimmäiselle luokalle, seiskalle – tai missä vaiheessa koulupolkuasi haluat – milloin haluat! Hakemus löytyy koulumme etusivulta. Voit myös ilmoittautua koulumme esikouluun ja 1. luokalle 21.1.–6.2.2020. alkavassa Jyväskylän kaupungin yhteisessä haussa. Hakeminen siis onnistuu myös Jyväskylän kaupungin yhteisessä haussa. Tervetuloa! [embed]http://www.youtube.com/watch?v=1eX5cfmCqtQ[/embed] https://jklsteinerkoulu.fi/

Maailmanpuun maailma

Jyväskylän kaupunginkirjastolla on joulukuun ajan päässyt tutustumaan Jyväskylän steinerkoulun oppilaiden kädentaitoihin Maailmanpuu-näyttelyssä. Näyttelyn eräänlaisena keskipisteenä on paperista toteutettu suurikokoinen Maailmanpuu, johon näyttelyvieraat voivat kirjoittaa omia ilmastolupauksiaan. Niitä onkin kertynyt muutamassa viikossa mukava määrä.  Ja millaisia lupauksia Maailmanpuu on tähän mennessä kerännyt? Paljon arkeen liittyviä pieniä tekoja, joilla kukin meistä voi vaikuttaa omalta osaltamme ympäristömme tilaan. Lupauksista löytyy kierrätystä, jalan ja pyörällä liikkumista, linja-autolla kulkemista, bioautoilua ja roskien poimimista luonnosta sekä laajemminkin ympäristöstä huolehtimista. Hyviä keinoja pienempien ja isompien arkeen aktiivisesta osallistumisesta itsemme ja ympäristömme huolehtimiseen.  Ympäristöarvojen vaaliminen, luontosuhteemme kehittäminen ja aktiivisuus elinympäristömme hyvinvoinnin edistämiseksi ovat vahvasti olleet osa Jyväskylän steinerkoulun toimintaa kuluneen vuoden aikana ja tulevaisuus tuo tullessaan yhä enemmän suuntautumista näihin arvoihin.  Elämänpuu-näyttely on auki 29.12. saakka ja sieltä voi käydä poimimassa vinkkejä itselleen, mutta myös jättää ideoita ja ajatuksia meille muille. Samalla voi katsella, millaisia taideteoksia syntyy steinerkoulun eri-ikäisillä oppilailla.  Rauhaisaa joulun aikaa maailmanpuun juurelta toivottaa Jyväskylän steinerkoulun väki!

Jyväskylän steinerkoulu jatkossakin Wilhelm Schildtin kadulla

Aiemmin syksyllä uutisoitiin Keskisuomalaisessa Jyväskylän steinerkoulun rakennuksen myyntiaikeista, kun rakennukset omistava Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia etsi kiinteistöille uutta omistajaa. Steinerkoulun väen keskuudessa tämä herätti ymmärrettävää huolta, olihan taloon muutettu vain muutama vuosi aiemmin. Uusi hieno pihakin oli valmistunut vasta tänä syksynä yhdessä pihasuunnittelijan ja koulun vanhempien sekä opettajakunnan ideoiden pohjalta.  Uutisen jälkeen steinerkoulun kannatusyhdistyksen hallitus ja rehtori Tomi Niiniketo ovat käyneet tiiviitä neuvotteluja Gradian kanssa ja molemminpuolisen työn tuloksena uusi pitkäaikainen vuokrasopimus allekirjoitetaan joulun alusviikolla. Näin Wilhelm Schildtin kadun kiinteistöstä tulee muotoutumaan Jyväskylän steinerkoulun sydän ja kiinteistön kehittämistä jatketaan yhteistyössä Gradian kanssa.   

Pölyttäjäpolut tulevat taas

Jyväskylän Steinerkoululta viime keväänä leviämään lähteneen pölyttäjäpolku-hankkeen ensi kevääseen kuuluu suomalaisille kouluille ja oppilaitoksille suunnattua haastetta sekä yleisempää kaupunkiympäristöjen pölyttäjäystävällisyyttä edistävää toimintaa. Ensi kevättä ennakoiden Jyväskylän Steinerkoulu solmi alustavasti Jyväskylän kaupungin kanssa kaksi viheralueen hoitosopimusta, joiden avulla lähdetään kaupunkiympäristöä tekemään oppilaiden, opettajien ja vanhempien voimin viihtyisämmäksi niin pölyttäjille kuin alueen asukkaillekin.  Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun viheralueiden hoitosopimuksen kohteina on kaksi hyvin erityyppistä kasvuympäristöä.  Samalla alueiden elävöittämisen ohella viljelyalueet antavat oppilaille huikean mahdollisuuden päästä seuraamaan näiden viljelyalueiden eliöstön muutosta kasvuston muutoksen myötä. Varsinkin toisessa kohteessa, joka on kevyen liikenteen väylien väliin jäävä nurmialue, muutos tulee olemaan merkittävä. Lyhyeksi leikattu nurmialue on pölyttäjien silmissä kuin aavikkoa. Kun tällainen ‘vihreä aavikko’ muutetaan monipuoliseksi ketokasvien kasvualueeksi, tarjoaa se viihtyisän elinympäristön lukemattomille pölyttäjille ja muille hyönteisille.  Tavoitteemme on lähteä liikkeelle näistä kahdesta kohteesta ja kokeilla vuosittain hieman erilaisia kasviratkaisuja, jolloin oppilaat pääsevät havainnoimaan erilaisten kasvien vaikutuksen alueiden hyönteisten esiintymiseen. Saimme kaupungilta myös alustavaa lupaa laajentaa kokeilua kun oppilaat ovat päässeet istutusten kanssa vauhtiin ja ympäristön kasviston monipuolistamisen kipinä syttyy, toteaa steinerkoulun opettaja Eija Kallinen.Tällainen yhteistyö kaupungin ja miksei muidenkin viheralueiden omistajien kanssa on erinomaisen hienoa, ja hieno avaus Jyväskylän kaupungilta ajatellen vuoden vaihteessa liikkeelle lähtevää uutta pölyttäjäpolku-haastettamme, jossa kouluja ympäri Suomea haastetaan aktivoitumaan koulujen piha-alueiden ja lähiympäristön pölyttäjäpysäkkien toteutukseen, sanoo pölyttäjäpolkuaktiivi Pia Pale. - Saimme jo viime keväänä kuulla, että muutamilla kouluilla oli innokkaasti lähdetty pölyttäjäpolkuja ja -pysäkkejä toteuttamaan ja syksyn mittaan oppilaat pääsivät sitten ihmettelemään pölyttäjien elämää kukkaistutuksilla. Nyt toivomme, että mahdollisimman monet koulut ympäri Suomea innostuisivat mukaan parantamaan omaa ympäristöään ja toteuttamaan tällaisen luonnonmukaisen oppimismahdollisuuden ja -ympäristön oppilailleen. Haaste lähtee leviämään vuodenvaihteen tienoille, jolloin kaikilla on aikaa reagoida siihen kevättä silmällä pitäen, toteaa Pale. - Alussa mainituilla palstoilla alkaa täysi tohina keväällä lumien ja jäiden sulettua ja tällöin toiveena on, että samanlainen tohina käy sadoilla kouluilla ympäri Suomen. 

Kuulumisia vanhempainillasta

Koululla järjestettiin 5.11. Vanhempainilta, jossa mietittiin yhdessä ja pienryhmissä erilaisia tapoja aktivoida ja yhteisöllistää vanhempia. Tarve oli noussut esille keväällä 2019 toteutetusta kyselystä, jossa selviteltiin vanhempien käsitystä ja toiveita koulusta. Eniten tuolloin palautetta tuli piha-alueen tilasta, sekä yhteisöllisyyden lisäämisestä. Piha-aluehan hoitui kesän kuluessa ja uusi piha avattiin käyttöön elokuussa. Seuraavassa tiivistettynä vanhempien palautteita: Mitä koulutiloissa voisi parantaa? •Oma liikuntasali •Lisää väriä •Piha-alue •Ruokailutilaa voisi parantaa •Lukiolaisten läpikulkua Mitä koulussamme voisi kehittää? •Uusien vanhempien mukaan pääsyä •Juhlaesityksiä •Pedagogiikan ylläpitoa ja koulutusta henkilökunnalle •Lista vanhemmille, mitä luokkatasoilla tehdään (mopsi) •Tapahtumista aiemmin ilmoittamista •Tietotekniikkaa enemmän/vähemmän •Ruoan riittävyys Koulumme vahvuuksia ja hyviä asioita:  •Välittävä •Yhteishenki •Hyvä henki •Tiedottaminen •Ilmapiiri •Lämminhenkisyys •Luovuus •Hyvä ja rento tunnelma Yhteisöllisyyteen tartuttiin sitten nyt vanhempainillan merkeissä. Oppimiskahvila-teemalla toteutetut ideointipajat nostivat esille sekä aiemmin Steinerkoulussa käytössä olleita, jo unohtuneita käytänteitä, kuin myös paljon uusia raikkaita ideoita. Alla kerättynä muutamia illan ideoista. Teemalliset vanhempainillat, jossa vanhempainiltojen yhteydessä olisi työpajoja, luentoja tai esittelyjä erilaisista steinerilaisuuteen ja koulun arkeen liittyvistä aiheista. Näitähän on vuosien mittaan pidettykin ja luvataan myös jatkossa pitää. Koko perheen askartelu- ja peli-illat. Myös tämä tapa on ollut koulussa aina silloin tällöin toiminnassa, ja tällekin syksylle on luvassa ainakin yhteisiä työpajoja. Ensimmäinen kaikille avoin työpaja on koululla keskiviikkona 20.11. klo 17:30->. Lisätietoa työpajoista Wilman kautta lähiaikoina.Elokuvaillat. Nyt kun uudella koululla on auditorio, niin sitä voisi käyttää muun muassa elokuvailtojen järjestämiseen. Samoin erilaiset musiikkiesitykset ja teatteriesitykset mahdollistuisi tilassa. Myös erilaiset liikunnalliset koko perheen aktiviteettit, kuten perhejooga ja jalkapallopelit nousivat pinnalle.Koululta viime keväänä liikkeelle lähtenyt pölyttäjäpolut-projekti kiinnosti myös. Pölyttäjäpolut energisoituvat taas vuodenvaihteessa ja lähdemme valloittamaan hyvällä hengellä ja energialla koko Suomea. Lisätietoa piakoin koulun blogissa. Kaiken kaikkiaan hyviä ehdotuksia ja ajatuksia kertyi kymmeniä. Vanhempainillan lopuksi todettiin, että jos oppilaiden vanhemmat järjestävät erilaisia iltamia ja tapahtumia, niin koululta saa luonnollisesti tilat käyttöön. Koulutyön ulkopuoliseen toimintaan tarvitaan siis vain hiukan aktiivisuutta ja liikkeelle voi lähteä pienelläkin porukalla. Esimerkiksi aiemmin on järjestetty luokkien lautapeli-iltoja, joita on helppo järjestää, ja peliseuraa löytyy aina. Ja jos juuri teidän luokka innostuu esimerkiksi juuri peli-iltaa järjestämään, niin voihan siitä vinkata myös muiden luokkien vanhemmille. Yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemällä :)

Jyväskylän steinerkoulun edustus kouluvierailulla ja konferenssissa Kiinassa

Muutama kuukausi sitten sain rehtorina kutsun osallistua kansainväliseen yhteistyöhön yhdessä viiden muun suomalaisen rehtorin kanssa. Tarkoituksena oli viedä suomalaista koulutusosaamista kiinalaisten tietoisuuteen. Matka suuntautui kaupunkiin nimeltä Hanqzhou, joka on Zhejiang-provinssin pääkaupunki. Matka-aikataulu oli tiukka. Lento Helsingistä kohti Shanghaita lähti perjantaina 25.10. viiden jälkeen illalla. Lentoaika Aasian suuntaan oli reilu kahdeksan tuntia, tai elokuvissa mitattuna neljän elokuvan mittainen. Paluu takaisin Suomeen oli jo tiistaina alkuiltapäivästä. Näihin lentomatkoihin tietenkin lisätään vielä siirtyminen Jyväskylän ja Vantaan välillä. Määränpäässä Hanqzhoussa osallistuin rehtoriseminaariin sekä ohessa järjestetyille koulutusmessuille ja lisäksi tutustuminen paikalliseen kouluelämään. Seminaarissa oli puhujina rehtoreita sekä Kiinasta että Suomesta. Rehtorit esittelivät oman koulunsa ohessa maansa koulujen tilannetta ja ajankohtaisia asioita. Oli mielenkiintoista todeta, että mehän täällä Suomessa olemme koulutustrendien keskipisteessä! Mieleeni jäi erityisesti kaksi esillä ollutta asiaa – opetuksen siirtäminen kohti luontoa ja luonnonmukaisia asioita sekä digitaalisuuden liittäminen osaksi opetusta. Mehän teemme ja olemme tehneet näitä asioita arjessamme jo pidemmän aikaa! Luonnonläheisyys ja luonnossa tapahtuva konkreettinen tekeminen sekä luonnon tutkiminen ovat steinerkoulun valttikortteja, josta koulut maailmalla ovat halukkaita kuulemaan ja oppimaan. Paikallinen koulu oli kooltaan valtava. Sitä voisi huoletta verrata esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kokoiseen kampukseen. Koulu oli uusi ja se oli mitoitettu 5000 oppilaalle. Tällä hetkellä koulussa oli oppilaita 1300 – ensimmäisestä luokasta lukioon saakka. Turvallisuustoimet olivat näkyvästi läsnä ja ensimmäisenä saimmekin kaulaamme vierailijakortit luvalliseen kulkemiseen. Koulun alueella oli pelkästään koulun käyttöön tarkoitettu yhdeksänratainen urheilukenttä nurmineen, oma uimahalli, valtavan kokoinen liikuntasali, koulurakennuksia, auditorioita, oppilaiden asuntoloita ja niin edespäin. Mittasuhteet ja olosuhteet olivat ainakin itselleni jotain aivan ennennäkemätöntä. Opetukseen pääsimme tutustumaan yhden oppitunnin verran, mutta tarkemmin opetukseen emme päässeet tällä reissulla pureutumaan. Hanqzhoun kaupunkiin ei jäänyt nopeasta visiitistä johtuen juurikaan aikaa tutustua. Etukäteen olin tutkinut, että tutustumisen arvoinen paikka olisi West Lake -niminen järvialue, jonne hotellilta oli matkaa noin kaksikymmentä kilometriä. Paikallisessa liikenteessä ja ruuhkissa se tarkoitti noin kahden tunnin taksimatkaa suuntaansa. Taksin ikkunasta sai seurata oudon autiota ja tyhjää rakennettua maisemaa, jota koristi loputtomat 25-kerroksisten kerrostalojen jonot. Kun West Lake lähestyi, maisema muuttui tutumman oloiseksi perinteikkääksi maisemaksi. Matkasta jäi päällimmäisenä mieleen luonnonläheisyyden korostaminen koulutyössä. Sehän on steinerkoulunkin erikoisosaamista ja ydintä. Tällä tiedolla ja taidolla on maailmalla kysyntää suomalaisen koulutusosaamisen ohella. Luonnonläheisen opetuksen lisäksi järkevä ja ikätasoinen digitaalisuuden hyödyntäminen on osa maailman koulutuskehitystä ja tätä päivää, ja tässäkin voimme sanoa olevamme suunnannäyttäjiä.

Tervetuloa juhlimaan Waldorf100 -juhlavuotta Jyväskylän Steinerkoululle!

Syksyllä 2019  tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Saksan Stuttgartissa. Sata vuotta perustamisen jälkeen steinerkouluja on ympäri maailman yli tuhat ja päiväkoteja on yli kaksi tuhatta. Jyväskylässä steinerpäiväkoteja on kaksi ja kouluja yksi, Jyväskylän Steinerkoulu. Steinerkasvatuksen syntymäpäivää juhlistetaan kansainvälisesti torstaina 19.9. Jyväskylässä juhlat käynnistyvät Jyväskylän keskustasta liikkeelle lähtevällä kulkueella klo 15. Kulkue suuntaa Harjun yli Jyväskylän steinerkoululle, jossa alkavat kaikille avoimet syysmarkkinat klo 16.  Syysmarkkinoilla on luvassa muun muassa kahvitarjoilua, myyntipöytiä joissa myynnissä satokauden tuotteita ja vohveleita, arpajaiset sekä pehmomiekkailua. Elävää musiikkia tarjoilee The Nightcap klo 18. Illan aikana vietetään myös Jyväskylän steinerkoulun uuden pihan avajaisjuhlallisuuksia. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja kaikki ovat tervetulleita kahville ja tutustumaan Jyväskylän steinerkouluun!

Oppilaiden ajatuksia kuluneesta kouluvuodesta

Vielä viimeisillä kouluviikoilla pysähdyimme oppilaiden kanssa pohtimaan, mitä kaikkea tämä lukuvuosi on meille antanut. Alla on oppilaiden omia näkemyksiä ja muistoja tämän lukuvuoden ajalta.  Aluksi pääsemme lukemaan kuulumisia yhdeksänneltä luokalta.  Koulussamme on siistit tilat ja hyvä oppimisympäristö. Kouluruoka on hyvää sekä laadukasta ja koulun henkilökunta ja opettajat ovat mukavia. Koulussa on paljon eri tapoja oppia, eikä tunneilla pelkästään istuta ja kirjoiteta. Käymme esimerkiksi erilaisilla retkillä, kuten melomassa, sekä eri kaupungeissa katsomassa näytelmiä sekä tapahtumissa. Koulumme sijainti voisi olla vanhan koulurakennuksen tavoin lähellä keskustaa, sillä se oli lähellä esimerkiksi Hipposta ja uimahallia. Myös bussit kulkivat vanhan koulurakennuksen ohi paremmin kuin nykyisen. Nykyisen koulurakennuksen välituntialue on aika pieni.   Koulussamme järjestettiin myös kirjallisuus- ja ilmastoteemaviikko, jonka aikana keskustelimme sekä teimme tehtäviä ilmastoon ja kirjallisuuteen liittyen. 9.-luokalla oli myös Ajokortti työelämään -koulutus, jossa 4h-yrityksen ohjaajat tulivat kertomaan 9.-luokkalaisille työelämästä ja teimme tehtäviä mm. työhaastatteluun liittyen. Viikon aikana teimme myös runoja ja kuulimme mehiläiskasvattajalta mehiläisistä ja niiden hoitamisesta.  Kävimme katsomassa auditoriossa metsiin liittyvän elokuvan.  Kouluvuosi oli mukava ja sisälsi paljon uutta uuden koulurakennuksen takia.  Kahdeksannen luokan oppilaat taas pohtivat uutta koulurakennusta ja mukavia retkiä, joita lukuvuoden aikana on ollut.  Uudessa koulurakennuksessa on paljon paremmat luokat kuin vanhassa. Tässä on myös lähempänä esim. Vehkalammen ja Viitaniemen jalkapallokentät. Uusi koulurakennus on parempi, sillä luokat ovat siistimpiä sekä ilma parempi, luokissa on myös paremmat pulpetit.   Kahdeksas luokka kävi kaksi kertaa taidetestaajien maksamana katsomassa teatteria, toinen oli Helsingissä ja toinen Jyväskylän kaupunginteatterissa. Helsingissä katsoimme Syntipukki-näytelmän, Jyväskylässä katsoimme Hair-musikaalin. Taidetestaajareissut ovat olleet kivoja. Näytelmätkin ovat olleet ihan kelpo näytelmiä.   Useimmiten täällä on tosi hyvää ruokaa. Parhaita ruokia ovat esimerkiksi hampurilaiset, tortillat, kalapuikot sekä nugetit.   Tämä koulu vuosi meni yllättävän nopeasti ja oli ihan kelpo vuosi. 

Pihaunelmia

Jyväskylän steinerkoululla toukokuun alussa käynnistyneen Pölyttäjäpolut-hankkeen pölyttäjäpysäkkien lisäksi koulun pihamaalle alkaa rakentua kesälomien aikaan myös koulun oppilaille aivan uudenlainen välituntialue.  Koulurakennus on aiemmin toiminut muun muassa aikuiskoulutuksen ja lukion tiloina ja piha-alueet pääasiassa läpikulkureitteinä talon ja naapurirakennusten käyttäjille.   Steinerkoulun muutettua tiloihin alettiin yhdessä rakennuksen omistajan Gradian kanssa miettimään piha-alueelle pienemmillekin oppilaille sopivaa ja virikkeellistä ympäristöä. Ja kesällä 2019 sen rakentaminen alkaa! Suunnittelussa otettiin huomioon koulun oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan toiveita käytännöllisen ja oppilasystävällisen piha-alueen toteuttamiseksi. Ja oheisen mallikuvan perusteella sellainen myös koulun pihasta syksyllä löytyy. Pihalle on luvassa muun muassa kivistä toteutettu Jatulintarha, koripallotelineet, keinuja sekä kiipeilytelineitä unohtamatta puu- ja pensasistutuksia.   Nyt joutuu vain pitkät kesälomat odottamaan, että pääsee välitunneilla nauttimaan uudesta piha-alueesta ja sen tarjoamista liikkumis-, leikkimis- ja pelaamismahdollisuuksista!