Miksi valita Jyväskylän steinerkoulu? – Vanhempien kokemuksia

Koulun vaihtaminen ja uuden koulun valinta on usein merkittävä päätös perheille. Monet perheet ovat viimeisen kolmen vuoden aikana tällaisen valinnan tehneet vaihtaessaan lapsensa Jyväskylän steinerkouluun. Tähän blogikirjoitukseen olemme koonneet lokakuussa 2023 tehdyn kyselyn tuloksista vanhempien ajatuksia ja kokemuksia tästä päätöksestä sekä heidän näkemyksiään siitä, mikä tekee Jyväskylän steinerkoulusta ainutlaatuisen.

Kysely tehtiin koulua vaihtaneiden lapsien perheille, ja siihen vastaaminen oli vapaaehtoista. Kysely sisälsi seuraavat kysymykset:

1. Miksi päätitte vaihtaa lapsenne toisesta koulusta Jyväskylän steinerkouluun?

Vastauksista nousi esiin huolenaiheita, kuten suuret luokkakoot, jatkuva suorittaminen ja melu edellisessä koulussa. Eräs vanhempi korosti: ”Aiemmassa koulussa ja isossa ryhmässä oli ilmeisen turvaton olla ja energiat meni ihan vain koulupäivästä selviämiseen.”

2. Kuinka hyvin lapsenne on sopeutunut Jyväskylän steinerkoulun yhteisöön, käytäntöihin ja pedagogiaan?

Vanhemmat ovat iloisia siitä, kuinka hyvin lasten sopeutuminen uuteen ympäristöön on sujunut. Eräs vanhempi kuvaili sitä seuraavasti: ”Erittäin hyvin. Lapsi on otettu hienosti mukaan yhteisöön ja solahtanut sujuvasti uudenlaiseen tapaan opiskella.”

3. Vertailkaa aiempaa koulua Jyväskylän steinerkouluun. Mikä oli suurin ero näiden kahden koulun välillä?

Yleisesti ottaen vanhemmat korostivat pienissä luokissa huomioimisen merkitystä. Yksi vanhempi totesi: ”Lapsi huomioidaan ja huomataan koulupäivän aikana pienessä luokassa.” Melun väheneminen ja mahdollisuus olla oma itsensä mainittiin myös merkittävinä eroavaisuuksina.

4. Mikä on ollut parasta Jyväskylän steinerkoulussa verrattuna aiempaan kouluun?

Vanhemmat korostivat Jyväskylän steinerkoulun lämminhenkisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kädentaitojen vahvistuminen, monipuoliset kerhot ja mahdollisuus olla juuri sellainen kuin on saivat kiitosta.

5. Kuinka saitte tietoa Jyväskylän steinerkoulusta ennen päätöstänne vaihtaa koulua?

Tieto koulusta löytyi usein internetistä, tuttavilta ja kaupungin neuvonnasta. Eräs vanhempi mainitsi saaneensa tiedon ”tuttavilta, joilla on lapsia Steinerissa.”

6. Missä paikoissa ja kanavissa olisitte toivoneet nähneenne enemmän tietoa Jyväskylän steinerkoulusta ennen vaihtopäätöstänne?

Sosiaalinen media ja mainokset kotiin olivat ne paikat, joissa vanhemmat olisivat halunneet nähdä enemmän tietoa koulusta.

7. Onko jotain erityistä, mitä haluaisitte kertoa Jyväskylän steinerkoululle liittyen lapsenne siirtymiseen toisesta koulusta?

Vanhemmat kiittivät koulua onnistuneesta vaihdoksesta ja korostivat kiitollisuuttaan: ”Koulun vaihtaminen oli erittäin onnistunut valinta.”

8. Millä tavalla edistäisit/kehittäisit Jyväskylän steinerkoulun toimintaa?

Vastauksissa korostui kansainvälisen toiminnan lisääminen sekä yhteisön turvallisuuden ja lämpimän ilmapiirin säilyttäminen.

Jos kiinnostuitte Jyväskylän steinerkoulusta, niin ottakaa yhteyttä, ja voidaan järjestää tutustuminen kouluumme! 

Tomi Niiniketo

Yhteystiedot

tomi.niiniketo@jklsteinerkoulu.fi

044-7635700