Silloin kun minä olin steinerkoulussa – entisen oppilaan kirjoittama blogiteksti kouluajoistaan

Steinerin käyminen oli hyvä kokemus ja valmistuin sieltä noin
kymmenen vuotta sitten. Verratessa tuttujen kokemuksiin muista
kouluista, steinerkoulussa oli rauhallista, ja opetus hyvällä tavalla
erilaista. Eritoten se tulee aina esille, miten paljon enemmän
steinerissa pääsi tekemään käsillä verrattuna muihin kouluihin. Se
ilmeni eniten omien oppivihkojen kirjoittamisessa, joita tuli itsekin
kirjoitettua vuosien aikana varmasti lähemmäs sata.
Puhtaaksikirjoittaminen, ja sen kautta kertaaminen auttoi minua jo
silloin käsittelemään tietoa paremmin kuin pelkkä oppikirjojen
pänttääminen, ja se on nykyään korkeakoulussa insinööriksi
opiskellessakin paljon käytännöllisempi tapa oppia.

Steinerissa oli myös mukavaa yhteisöllisyyttä, josta parhaiten muistan
sen, miten luokat osallistuivat säännöllisiin avoimiin myyjäisiin,
joissa oppilaiden omatekemiä tuotoksia kuten leivonnaisia myytiin.
Näistä myyjäisistä saadut rahat käytettiin luokkakohtaisiin retkiin
niin ala- kuin yläkoulunkin aikana.