Oivalluksia oppimisympäristöissä

Jyväskylän steinerkoulun kestävyyskasvatushanke käynnistyy

Opetushallitus on jakanut valtion erityisavustuksia perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Avustukset jaettiin osana Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen kehittämishanketta. Koulullamme käynnistyvälle Oivalluksia oppimisympäristöissä -hankkeelle myönnettiin upea 102.145 euron avustus!  

Hankkeen myötä koulullamme edistetään kokonaisvaltaisesti kestävyyskasvatuksen toteutumista käytännön kouluarjessa sekä kartoitetaan ja otetaan käyttöön uusia oppimisympäristöjä ja lisätään ulko-opetusta. Tavoitteenamme on vahvistaa ympäristökysymysten käsittelyä sekä luoda selkeä malli ja materiaalit kestävyystavoitteiden (OPS, Agenda2030, GreenComp) konkretisoimiseksi ja integroimiseksi opetussisältöihin ja -käytäntöihin. Tämän työn myötä oppilaille kehittyy vahva luontosuhde sekä monialainen ymmärrys ja osaaminen planetaariseen kestävyyteen. 

Hankkeen aikana koulumme ympäristöstä kartoitetaan monipuolisesti eri oppiaineiden opetusympäristöiksi soveltuvia luonnontilaisia ja rakennettuja alueita sekä kohteita. Lisäksi koulun lähialueelle suunnitellaan ja perustetaan luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa edistäviä oppimisympäristöjä. Oppilaat koostavat kartoitetuista ja perustetuista ympäristöistä oppimisympäristökarttoja hyödynnettäviksi eri oppiaineiden ja luokka-asteiden oppitunneilla. Opiskelu ulkona erilaisissa oppimisympäristöissä lisää oppimisen elämyksellisyyttä sekä liikkumista ja oleskelua luonnossa edistäen samalla oppilaiden luontosuhteen kehittymistä. 

Hankkeessa kehitetään suoraan opetuskäyttöön soveltuvat, ilmiöpohjaista oppimista eri oppiaineissa ja oppimisympäristöissä tukevat kestävyyskasvatusmateriaalit, eli oivalluspähkinät. Tuotettava materiaali tukee sekä ulkona että luokkahuoneissa toteutettavaa opetustyötä, vahvistaa oivaltavaa oppimista ja tuo monialaisen kestävyyskasvatuksen tiiviiksi osaksi opetusta muulloinkin kuin teemaviikkoina. 

Hankkeessa laadittava oppimisympäristö-opas, oivalluspähkinämateriaalit sekä “Kestävyyskasvatuksen käytännön OPS” tukevat opettajia ja opetuksen järjestäjiä valtakunnallisen opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa käytännön koulutyössä. Hankkeen aikana tuotettavia materiaaleja ja kehitettäviä käytänteitä pilotoidaan steinerkouluverkoston kouluissa sekä muissa yhteistyöhön lähtevissä kouluissa. Tuotettavat materiaalit, oppaat ja mallit ovat vapaasti kaikkien opetuksen järjestäjien käytössä syksyllä 2024. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa koulumme yhteistyössä Meijän polun asiantuntijoiden, ympäristökasvattajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.  
 
Hankkeelle on perustettu oma internetsivusto, jossa hankkeen etenemistä ja tuloksia voi seurata läpi koko hankkeen ajan. Oivalluksia oppimisympäristöissä -hankkeen vaiheita pääsee seuraamaan myös täällä koulumme blogissa sekä hankkeen, että koulumme some-kanavilla. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.oivalluksiaoppimisymparistoissa.fi 
 
Lähdemme suurella innolla kohden uusia oppimisympäristöjä! Tulkaahan mukaan puolitoista vuotiselle jännittävälle retkelle kanssamme! 

 
Lisätietoja 

Johanna Huovila 
Yhteisöpedagogi, seikkailukasvattaja 
johanna.huovila@jklsteinerkoulu.fi 
puh. 050 461 2503 

Tomi Niiniketo 
Rehtori, Jyväskylän steinerkoulu 
tomi.niiniketo@jklsteinerkoulu.fi 
puh. 044 763 5700