Kielten matkassa!

Kielten matkassa, parhaassa A2-ryhmässä, eurooppalaisessa kielisalkussa. Mitä ihmettä? Asia selvinnee katsauksella koulun kieltenopetuksen ajankohtaisiin aiheisiin ja tapahtumiin.

Jo 2-3 vuotta koulun kielten kerhon teemana on ollut ”Kulttuuria kielten matkassa”. Kerholaisetkin ovat jo osin vaihtuneet, kun vanhimmat ovat siirtyneet yläkouluun ja tilalle on tullut uusia innokkaita kerholaisia nuoremmista oppilaista, luokilta 3-6. Kerhon tapaamiset keskeytyivät viime keväänä etäkouluun, mutta nyt syyslukukaudella kokoontumisia on ollut paljon ja toiminta hyvin aktiivista. Olemme tutustuneet eri kieliin ja niiden edustamiin kulttuureihin eri tavoin, aina ruokakulttuuria myöten. Lähestyimme maailman kieliä pohtien, mitä kaikkia kieliä koulumme oppilaiden kotona tai lähipiirissä puhutaan ja löysimme ainakin 13 eri kieltä!

Kielitietoisuuden kehittäminen ja monikielisyyteen sekä monikulttuurisuuteen kasvattaminen ja opettaminen on kirjattu opetussuunnitelmaan. Tänä päivänä asian huomioimiselta ja käsittelyltä ei voi välttyä missään luokassa eikä minkään aineen opetuksessa. Kielitietoisuus on koko kouluyhteisön yhteinen asia.

Paras A2-ryhmä puolestaan viittaa lokakuiseen FB-päivitykseen koulun sivustolla. Jyväskylän kaupungissa saksaa opiskeleva koululainen alkaa olla harvinaisuus. Meillä saksaa opiskellaan jo eskarista alkaen ja opiskelua voi jatkaa aina 9. luokan loppuun asti. Koulu oli kutsuttuna mukana marraskuun alussa järjestetyssä etätapaamisessa, jossa Jyväskylän eri oppilaitosten kieltenopettajat ja Jyväskylän yliopiston edustajat pohtivat, mitä voisimme yhdessä tehdä, jotta saksan opiskelijoiden määrä saataisiin kasvamaan.

Eurooppalainen kielisalkku, mikä se on? Nimikin jo kertoo, että jotain Euroopalle yhteistä. Salkkuun yleensä kootaan kaikki tärkeimmät asiakirjat, joten niin nytkin: dokumentteja kieltenopiskelusta. Eurooppalainen kielisalkku on kieltenopetuksen pedagoginen työväline, jonka avulla oppilas voi kehittää vieraiden kielten opiskelutaitojaan. Opettaja puolestaan voi hyödyntää esim. salkkukokonaisuuteen kuuluvia itsearviointilistoja seuratessaan oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Salkun käyttö kieltenopettajien keskuudessa on jäänyt melko vähäiseksi. Kun maailmassa aina kaikki muuttuu, eurooppalainen kielisalkkukin vaatii tulla uudistetuksi. Opetushallitus kutsui jo viime keväänä meidänkin koulun edustajan työryhmään, jonka tehtävänä on kehittää ja uudistaa Suomen eurooppalainen kielisalkku vastaamaan tämän päivän kieltenopetuksen tarpeita. Työryhmä työskentelee tällä hetkellä etänä, mutta työ etenee ja valmistunee lähikuukausina.

Muitakin yhteistyökutsuja on tullut ja niihin on vastattu myöntävästi. Jyväskylän yliopistossa meneillään oleva innovatiivisen kielikasvatuksen IKI-hanke pyysi meitä mukaan tutkimukseensa ja etähaastattelu toteutui syyskuussa. Marraskuussa on taas aika esitellä koulua ja koulun kieltenopetusta yliopiston kieltenopettajaopiskelijoille.

Tapahtumia riittää, mutta kaikista tärkein ja mielenkiintoisin työ tehdään kuitenkin luokissa ja vähän niiden ulkopuolellakin oppilaiden kanssa. Kielten matkassa aika ei käy pitkäksi!

Paula Keskinen

Kieltenopettaja