Kansainvälinen Jyväskylän steinerkoulu

 

Kansainvälinen Jyväskylän steinerkoulu

 

Australiassa 60, Aasiassa 61, Afrikassa 22, Amerikassa 215 ja Euroopassa 734, joista Suomessa
26. Koko maailmassa 1092.

Niin mitä? No, steinerkouluja. Kouluja, jotka on perustettu vanhempien aloitteesta tuomaan
vaihtoehto perinteisen perusopetuksen rinnalle. Eri maiden luvut vaihtelevat melko suuresti, sillä
maassa vallitseva koulutuksen rahoituspolitiikka ja taloudellinen tilanne vaikuttavat suuresti
innokkuuteen ja mahdollisuuksiin perustaa yksityiskouluja.

Suomessa steinerkoulut toimivat perusopetuslain ja lukiolain alaisina noudattaen valtakunnallisten
opetussuunnitelmien perusteita. Valtio maksaa kouluille oppilaskohtaisen valtionavustuksen saman
määräisenä kuin muillekin opetuksenjärjestäjille. Jokaisella koululla on oma opetussuunnitelma,
joka on laadittu huomioiden esim. koulun maantieteelliset olosuhteet. Eri kouluilla on omia
painopistealueitaan. Näille toteutuksille on yhteistä se, että ns. punainen lanka on yhteinen kaikille
maailman steinerkouluille.

Steinerkoulun opetussuunnitelman ytimenä on ikäkausiopetus. Oppiminen seuraa lapsen ja nuoren
kasvua ja kehitystä. Ikäkauden huomioiminen näkyy kaikessa: opetustilassa, opetusmenetelmissä,
käytettävissä materiaaleissa ja opetussisällöissä. Olen vieraillut muutamissa Euroopan
steinerkouluissa, osassa oppilaidenkin kanssa. Hämmästys oli aina suuri heidän huomatessaaan,
että koulun käytävillä ja luokissa oli tuttuja asioita heidän omasta koulustaan. Ja onhan meille tullut
oppilaita maailman muistakin steinerkouluista. Näihin kansainvälisen steinerkoulun
opetussuunnitelman asioihin voi tutustua lukemalla esimerkiksi teosta Steinerkoulun
kansainvälinen opetussuunnitelma (Rawson & Richter, 2004) .

Maailman steinerkoululiike täyttää 100 vuotta vuonna 2019. Suomeen ensimmäinen koulu
perustettiin 1950-luvulla ja 1980-luvulla uusia kouluja syntyi oikein vauhdilla. Jyväskylän
steinerkoulu juhlii ensi vuonna 35-vuotiasta taivaltaan.

Steinerkouluja on kautta aikain ihmetelty, kummasteltu ja kritisoitu, mutta myös kiitelty. Aina on
riittänyt niitä, jotka ovat nähneet erilaisuuden voimavarana. Vähitellen jo 100 vuotta käytössä olleet
ajatukset ovat siirtyneet myös valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Jakso-opetus, varhainen kieltenopetus, ilmiöoppiminen, toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja
osallistaminen ovat uusien, viime syksynä luokilla 1-6 voimaan tulleiden, opetussuunnitelmien
keskeisiä termejä. Myös jatkuva formatiivinen arviointi, sanalliset arvioinnit, arviointikeskustelut ja
vasta perusopetuksen yläluokilla annetut numeroarvioinnit ovat olleet paljon esillä julkisuudessa.

Kaikki tämä sekä taito- ja taideaineiden monipuolinen opetus, laaja-alainen oppiminen ja eri
oppiaineita yhdistävät monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat olleet steinerkoulujen arjessa jo
kauan. Siis ympäri maailman. Nyt niitä kehitetään kaikissa kouluissa ja uudistukset siirtyvät
yläluokille vuosi kerrallaan. Lukuvuonna 2019-2020 kaikki perusopetuksen luokat ovat uuden
opetussuunnitelman piirissä. Myös Jyväskylän steinerkoulussa.

Steinerkouluissa tehdään innokasta kehittämistyötä, jotta ympäri maailmaa käytössä olevat
pedagogiset ajatukset saataisiin mahdollisimman monipuoliseen ja hyvään, oppilaan etuja
palvelevaan käyttöön. Unohtamatta paljon puhuttua digiloikkaa. Myös Jyväskylän steinerkoulussa
hyödynnetään ja kehitetään tvt:n mahdollisuuksia oppimisen välineenä. Ensi syksynä tehtävänsä
aloittava digitutor jakaa osaamistaan kaikille opettajille seuraten tvt:n jalkautumista uuden
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Onko koulussa jotain muuta kansainvälistä? Kyllä, sillä Jyväskylän steinerkoulun kouluväki on
hyvin monikulttuurista. Vietimme taannoin monialaisena oppimiskokonaisuutena Minun Suomeni -viikkoa, joka päättyi kansainvälisyyspäivään, jossa esittäytyivät kaikki ne maat, joihin koulun
oppilailla tai heidän vanhemmillaan on yhteyksiä. Maita ja kieliä kertyi kymmenkunta. Oppilaat ja
vanhemmat osallistuivat päivän toteutukseen ja saamamme palaute on ollut hyvin positiivista.
On todellinen rikkaus olla osana kansainvälistä koulua kansainvälisessä koululiikkeessä!

Paula

Kuva: Kristofferskolan.

 

Ruotsin vanhin ja suurin steinerkoulu, Kristofferskolan, jossa koulumme oppilaita ja opettajia on vieraillut lukuisia kertoja.