Kielten hankkeen kuulumisia

Kielten hankkeen kuulumisia

 

 

Kielten valtakunnallisen kärkihankkeen ensimmäinen lukuvuosi on jo vaihtunut kevätlukukaudeksi ja jouluna oli ensimmäisen välikatsauksen aika. Syyslukukauden aluksi kerroin lasten kuulumisia ja heidän kertomiaan mielipiteitä kieltenopiskelusta ja joulukuussa tein kyselyn esiopetuksen sekä 1., 2. ja 4. luokan vanhemmille saadakseni hieman lisää palautetta hankkeesta. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Seuraavassa muutamia vanhempien ajatuksia hankkeesta:

”Hyvä hanke, nuorempana oppii helpommin ja kieliä ei voi koskaan oppia liikaa!”

”Olen ollut aina varhaisen kieltenopetuksen kannalla. Leikkien ja laulaen opitut kielet ovat suuri rikkaus ja ovi isoon maailmaan.”

”On ollut mukavaa tällainen mahdollisuus ja on ollut hienoa huomata, miten esim. laulut kantautuvat kotiin.”

”Näen positiivisena asiana, että kieliä opetetaan jo nuorena monipuolisesti.”

”Erinomaisen hyvä. Vieraat kielet tuntuvat tarttuvan päähän ”vahingossa” ja korva oppii tunnistamaan myös uusia kieliä.”

”Erittäin hyödyllinen hanke hyödyllisissä oppiaineissa.”

”Lapsi kuuntelee mielellään vieraita kieliä ja toistaa kuulemaansa.”

”Lapsi ääntää sanoja hyvin ja osaa vanhemmillekin vaikeita äänteitä.”

”On erittäin hyvä, että kieliä opetellaan varhain mutta leikinomaisesti, laulujen ja lorujen kautta.”

”Esiymmärrys kielistä syntyy, eikä tarvitse heti ruveta mekaanisen kieliopin opetteluun. Toivottavasti muuttuu pysyväksi käytänteeksi.”

”Toivomme jatkoa. Erittäin hyvä juttu, että opetusta on jo eskarilaisille.”

”Näin vanhemman silmin tämä kielten varhainen opetus on ollut erittäin positiivinen juttu. Lapsi selkeästi nauttii ja oppii leikkien uusia asioita. On tärkeä pohja tuleviin kieltenopintoihin ja tukee luultavasti myös muita aineita. Lapsi usein mainitsee ensimmäisenä, eskarin puuhista kertoessaan, juuri tuon kieltenopetuksen ja etenkin kahden kielen oppiminen saa kuulijoissa aikaan wow-efektin. Ja ihan aiheesta! Olen aidosti ylpeä eskarilaisen äiti! Toivottavasti hanke jatkuu tulevaisuudessakin eskareilla. Ja voihan tuo kieliin tutustuminen alkaa jo ihan pienimmillä päiväkotilaisilla.”

”Olen innoissani hankkeesta. Tuntuu mukavalta nähdä lapsen ilo ja kuunnella lauluja saksaksi ja englanniksi. Toivomme hankkeelle pitkää ikää.”

”Lapsi on ollut innostunut ja ylpeä uusien kielien oppimisesta. Se ilahduttaa. Hanke on ollut ehdottomasti positiivinen lisä esikouluun. Toivotaan hankkeen jatkuvan, että muutkin lapset pääsisivät osallisiksi varhaiseen kieltenopetukseen.”

”Hanke on mielestäni todella onnistunut ja lapsen into, innokkuus ja oppiminen on ollut hienoa seurata. Kotona on joka tunnin jälkeen esitetty opittuja sanoja. Kieltenopetuksen varhentaminen ja lisääminen, siinä omaksutut taidot, asenteet ja suhtautuminen vieraisiin kieliin saa tästä perheestä vahvan kannatuksen. Olen äärettömän iloinen, että lapsemme on päässyt hankkeeseen mukaan.”

”Hieno juttu! Hyvä, että ruotsi alkoi jo nyt ja siitä tulee positiivisia kokemuksia ja intoa oppimiseen.”

”Hanke on erittäin kannatettava. Loistavaa!

”Aika, joka ruotsin kielen opiskeluun on käytetty, voitaisiin käyttää valtakielien opiskeluun, hyödyntää aikaresurssit. Mikäli joku ruotsin kielestä kiinnostuu/innostuu, ainahan voi myöhemmällä iällä em. marginaalikieltä opiskella.”

”Lapsen asennoituminen on ollut todella positiivista. Hän tuntuu olevan itsekin innoissaan uuden kielen oppimisesta eikä ole kertaakaan valittanut, että harmittaisi kun koulua on ruotsin takia yksi tunti pitempään. Mukava kokeilu ja osoittautunut hyväksi jutuksi. Toivottavasti hanke jatkuu. Ei ole ollenkaan haitaksi oppia ruotsin alkeita ja innostua kielestä ennen varsinaista opiskelun aloitusta.”

”Itse kannatan hanketta lämpimästi – ruotsia ja vieraita kieliä voisi ottaa opetussuunnitelmaan mahdollisimman aikaisin ja mielellään useampaakin kieltä.”

”Suomen kaksikielisyys on rikkaus ja kehittää kansainvälisyyttämme. Ruotsin kieli antaa hyvää pohjaa muiden kielten opiskeluun samankaltaisuuksiensa vuoksi. Mitä monipuolisemmin lapsemme osaavat kieliä, sitä enemmän heillä on valinnanmahdollisuuksia elämässä.”

Ihan kaikkia vanhempien palautteita en tähän toistoa välttääkseni kirjannut. Palautteiden yhteenvetona on helppo todeta, että hanke on lähtenyt hyvin alkuun. Tunnen suurta kiitollisuutta saamastani palautteesta. Ja siitä ilosta, innosta ja kiinnostuksesta, joka loistaa oppilaiden silmistä kielellisen oivalluksen hetkellä!

Paula Keskinen

Kieltenopettaja