Kaikki yhdessä oppilaiden parhaaksi

 

Kaikki yhdessä oppilaiden parhaaksi

 

Torstaina 3.11. klo 18.30 kokoontuu koulumme tämän lukuvuoden ensimmäinen yhteinen vanhempainilta. Koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana, syys- ja kevätlukukaudella. Luokkien omat, vähintään neljä kertaa lukuvuodessa toteutettavat vanhempainillat ja koko koulun yhteiset vanhempainillat, ovat koulun yhteisöllisen oppilashuollon tärkeitä tukipilareita.

Mitä yhteisöllinen oppilashuolto tarkoittaa?

Yhteisöllinen oppilashuolto on vuonna 2014 uudistetun oppilashuoltolain mukaista ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä.  Se on kaikkea koulun arjessa tapahtuvaa, koulun henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien yhdessä rakentamaa ja ylläpitämää toimintaa, joka edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.  Yhteisöllisessä oppilashuollossa yhteistyön aloitteet ja ideat voivat tulla keneltä tahansa yhteisöön kuuluvalta. Vanhempainillat ovat oivallisia tilaisuuksia aloitteiden, keskustelujen ja yhteisen tekemisen virittämiseen.

Koulussamme toimii myös Koulufoorumi, johon eri luokkien vanhempien, opettajien ja muun henkilökunnan sekä oppilaiden edustajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa.  Sen tarkoitus on toimia aktiivisena, aloitteellisena ja avoimena keskustelutilaisuutena ja koulun vireää, lämmintä, kannustavaa ja positiivista toimintakulttuuria vahvistavana ja kehittävänä yhteistyöelimenä. Lukuvuoden ensimmäinen Koulufoorumi kokoontuu 23.11. klo 18.

Oppilaat harjoittelevat yhteisten asioiden hoitamista säännöllisesti oppilaskunnassa, johon oppilaat valitsevat luokistaan omat edustajat viidenneltä luokalta alkaen.

Yhteisölliseen oppilashuoltoon nivoutuvat myös Verso (oppilaiden  keskinäinen vertaissovittelutoiminta) sekä KiVa  ( opettajien työkenttään kuuluva , kiusaamisasioita ennaltaehkäisevä ja selvittelevä KiVa- toiminta).

Juhlat, tapahtumat, myyjäiset, teemaviikot jne.  yhdessä toteutettuna , tekemisen meiningillä ,hyvän mielen tuottajina tutustuttavat koulun väen toinen toisiinsa  ja vahvistavat aidosti yhteisöllisyyttä. Sillä kaikki yhteistyö, hyvässä hengessä, toisia kunnioitten, vahvistaa yhteisymmärrystä, keskinäistä luottamusta ja opettaa  niin lapsia kuin aikuisiakin luovimaan turvallisesti haasteidenkin aallokossa.  Yhdessä tekemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia on koulussamme monia ja niitä kannattaa ideoida uusiakin.  Kynnys osallistumiseen on matalalla ja kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita.

Tervetuloa siis yhteiseen vanhempainiltaan 3.11. klo 18.30 ja kahvitteluhetkeen koulun aulassa n.18.15 alkaen.

Illan aiheina:

–  Uuden opetussuunnitelman sisältöjä:  monialaiset opinnot ja arviointi

–  Koulun järjestyssääntöjen päivitykset

–  Wilma-asiaa

–  Oppilashuollon kuulumisia