Opetussuunnitelma

 

Jyväskylän steinerkoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen valtakunnallisen opetussuunnitelman sekä kansainvälisen steinerkoulujen opetussuunnitelman perusteisiin.

Steinerkoulujen opetuksen järjestämisluvissa on säädetty että perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain 6. pykälän tarkoittamaa erityistä kasvatusopillista järjestelmää (steinerpedagogiikkaa).

 

esiopetuksen_opetussuunnitelma_2017

perusopetuksen opetussuunnitelma_2017

OPS 2017_JKL steinerkoulu

Tuntikehys 2019-2020