Kieltenopiskelu on kivaa!

Kieltenopiskelu on kivaa!

 

Näin kuului ensimmäinen vastaus, kun kyselin viime viikolla 1. luokan oppilailta, mitä mieltä he ovat kieltenopiskelusta, kun syyslukukaudesta on kulunut muutama viikko.

Jo viime toukokuussa pääsin kieltenopettajana kurkistamaan esiopetukseen vierailemalla Pikku-Otavassa ja Tähtitarhassa opettaen eskareille muutaman kerran englantia ja saksaa. Kevään eskarit ovat jo koululaisia, jotka jatkavat kieliopintojaan täällä koulun puolella. Päiväkodeissa uudet esikoululaiset ovat päässeet aloittamaan tutustumisensa kielten kiehtovaan maailmaan. Koulun puolella 1. ja 2. luokan oppilailla on englantia ja saksaa aiempaa hieman enemmän ja 4. luokan oppilaat ovat aloittaneet ruotsin kieleen tutustumisen. Kaikki tämä on osa Suomen hallituksen kärkihanketta kieltenopetuksen varhentamiseksi ja lisäämiseksi. Ilokseni voin todeta, että kaikki hankehakemukseen kirjatut suunnitelmat on saatu toteutetuiksi ja nyt voin keskittyä uusien oivalluksien etsimiseen ja toivon mukaan myös löytämiseen.

Hanke on saanut minut pohtimaan yhä uudelleen mm. millainen pedagogiikka parhaiten tukee varhaista kielenoppimista, mitä varhaisella kielenoppimisella saavutetaan ja miten se vaikuttaa kielitaidon kehittymiseen pitkällä aikavälillä. Entä kielitietoisuus ja monikielisyys?

Hanke on valtiovallan puolelta suunniteltu kaksivuotiseksi. Toivottavasti tuo aika riittää osoittamaan kieltenopetuksen varhentamisen ja lisäämisen tarpeellisuuden niin, että nyt kokeillut ratkaisut jäävät vakiintuneeksi osaksi kieltenopetusta, tavalla tai toisella.

Uusi opetussuunnitelma on nyt voimassa luokilla 1-7 ja se on tuonut mukanaan paljon toiminnallista, liikunnallista ja oppilaita enemmän osallistavaa toimintaa kaikkiin oppiaineisiin. Alaluokkien kieltenopetuksessa erilaiset laulut, lorut, leikit, pelit ja kaikenlainen toiminnallisuus tuo oppitunteihin välillä vilskettä ja vilinää siihen malliin, että opettajakin puuskuttaa hengästyneenä ja posket punaisina.

Kyselin alaluokkien oppilailta heidän mielipiteitään kieltenopiskelusta ja sain seuraavanlaisia vastauksia. Vastaukset on kirjattu mahdollisimman tarkasti oppilaiden kommenteista.

 

1. lk

Kieltenopiskelu on kivaa!

Kieltentunneilla oppii koko ajan uutta.

Voi oppia eläinten nimiä, värejä jne.

Kielten tunneilla voi leikkiä vierailla kielillä ja leikit on kivoja.

On kiva kun englanti ja saksa vuorottelee.

On kiva osata kieltä vähän kun menee tuntemattomaan maahan.

Kieltä voi opettaa kaverillekin.

On kiva päästä laulamaan eri kielillä.

Opettaja on kiva.

Osaa vastata, jos joku kysyy jotain vieraalla kielellä.

Osaa vaikka kiittää.

 

2.lk

On kiva oppia lukemaan ja vähitellen kirjoittamaan vieraita kieliä.

Kielet on tosi tärkeitä.

 

4.lk

On kiva oppia miten sanat kirjoitetaan.

On kiva, kun pystyy puhumaan vaikka vanhempien kanssa eri kieltä.

Vanhemmat ei voi enää puhua salaa vieraalla kielellä.

On kiva ymmärtää vähän englantilaisia ja saksalaisia.

On kiva opetella kieliä, että osaisi enemmän.

Ruotsia on kiva opiskella puhuen ja kuunnellen, ilman läksyjä.

Ruotsi on hieno kieli ja naapurimaan kieli.

Ruotsi kuulostaa hauskalta.

Olen huomannut, että toisten kielten avulla oppii ymmärtämään muitakin kieliä.

Toki kysyin, että mikä sitten ei ole kivaa ja vastauksiksi sain:

Läksyt.

Tiettyjen asioiden tekeminen kestää.

Jotkut ei keskity.

 

Näin opettajan näkökulmasta näyttäisi siltä, että painopiste on selvästi tuolla kivan puolella.

Niin opettajastakin!

Syysterveisin

Paula