Blogitekstit - sivu 3

Pöytämaapallon valmistaminen

Pöytämaapallon valmistaminen Seitsemännen luokan kevätlukukausi alkoi maantiedon jaksolla, jonka aikana mm. valmistettiin pöytämaapallo. Näin seitsemäsluokkalaiset sen tekivät. Pohjaksi puhallettiin pyöreä ilmapallo. Pallosta tuli pyöreämpi, kun se puhallettiin ensin liian täydeksi ja päästettiin sitten liika ilma pois. Ilmapallon suu solmittiin ja teipattiin litteäksi. Pallon pinnalle liimattiin vehnäjauhoista ja vedestä keitetyllä liisterillä sanomalehdestä revittyjä paloja. Pallo sai kuivua seuraavaan päivään, jolloin pallon pinnalle lisättiin uusia kerroksia sanomalehteä. Kun pallo oli kova ja kuiva, se pohjamaalattiin valkoiseksi. Päiväntasaaja piirrettiin pallolle kumilenkkiä apuna käyttäen. Jos lenkki pysyi paikoillaan pallon ympärillä, se oli varmasti pallon leveimmällä kohdalla. Lisäksi lenkin avulla oli helpompaa piirtää viivat suoraan. Päiväntasaajaa vastaan kohtisuoraan merkittiin 0-pituuspiiri sekä 90° itäistä ja läntistä pituutta. Kun pallo oli jaettu kahdeksaan lohkoon, mitattiin mittanauhalla pituus- ja leveyspiirit. Ne tehtiin 30 asteen välein. Karttoja ja pallon ruudukkoa apuna käyttäen hahmoteltiin mannerten rajat. Samalla huomattiin, kuinka erilaiset karttaprojektiot kuvasivat eri osat maapallosta. Esimerkiksi maailmankartoissa usein käytetty Robinsonin projektio toimi hyvin muualla kuin napa-alueilla. Kun mantereet olivat oikeilla paikoillaan, meret maalattiin sinisellä ja maa-alueet Etelä-mannerta ja Grönlantia lukuun ottamatta vihreällä. Lopuksi halukkaat saivat tehdä grillitikuista ja puuhelmistä pöytämaapalloillensa akselit. Palloa valmistettiin lähes jokaisella jaksotunnilla pieni osa tunnista. Liisteri- ja maalikerrosten kuivumiseen meni paljon aikaa. Samoin aikaa kului, sillä moni innostui piirtämään pallolleen yhä tarkempia yksityiskohtia. Kun jakson jälkeen oppilailta kysyttiin jakson mukavinta asiaa, valtaosa nimesi juuri pöytämaapallon valmistamisen. Hienoja niistä tuli!  

8. luokkalaisten näytelmäprojekti

I’m afraid I can’t explain myself, sir. Because I am not myself, you see?   Otsikon Lewis Carroll –lainauksen mukaisesti kukaan 8. luokkalaisista ei säilynyt omana itsenään alkuvuoden Liisa Ihmemaassa –projektissa. Jokaiselle löytyi hieno rooli Jarmo Lintusen käsikirjoituksesta ja projektille hienot puitteet Huoneteatterilta. Kiitokset vielä kerran kaikille yhteistyökumppaneillemme ja etenkin teatterin henkilökunnalle kullanarvoisesta avusta ja runsaasta ajankäytöstä näytelmän parissa.    Tässä vielä oppilaiden ajatuksia näytelmäprojektista;   Näytelmän tekeminen oli kivaa, koska ei ollut normikoulua. Parasta oli varmaan esiintyminen. Oli hieno mahdollisuus päästä tekemään näytelmä Huoneteatterille.   Vaikka näytelmän tekeminen ei kestänytkään kauaa, se oli kiva kokemus. Sen harjoittelu paransi jotenkin meidän luokan ryhmähenkeä. Oli myös kiva, että voitiin mennä sinne Huoneteatterille.   Kokonaisuutena näytelmän tekeminen oli henkisesti uuvuttava prosessi, mutta silti myös todella palkitseva kaikkine kehuineen. Harjoitteluaikaa oli käsikirjoituksen pituuteen nähden todella vähän, mutta silti saimme täyden esityksen aikaiseksi. Se että pääsimme Huoneteatterille, toi lisää motivaatiota monien tekemiseen.   Harjoitteluaika oli liian lyhyt. Näytelmäkin oli liian lyhyt. Esityksiä oli liian vähän. Ja niiden välillä saatiin liian vähän kebua. Mutta hauskaa oli kuitenkin.   Näin opettajan näkökulmasta projektia kuvaa mukavasti toinen Lewis Carroll –lainaus;   Begin at the beginning, ”the King said, very gravely, ”and go on till you come to the end: then stop.   Siten tehtiin ja lopputulos oli loistava!  

Ystävyyden teemakuukausi

Helmikuun aikana olemme viettäneet ystävyyden teemakuukautta. Tämän viikon aikana ovat niin oppilaat kuin henkilökunnan jäsenet päässeet kirjoittamaan omia ajatuksia ystävyydestä open space seinälle. Ajatuksia tuli runsaasti ja ne ovat olleet esillä koulun seinällä.   Ajatuksia ystävyydestä:   Minun ystäväni on kuin niityn kukka, joka saa minut hymyilemään. Ystävien kanssa voi jutella. Sydämet syttyy kun olet täällä, rakkauden liekki on nyt päällä. Ystävän läsnäolo lämmittää. Hyvä ystävä ei valehtele. Ystävyys on kuin aika, se ei lopu koskaan. Hyvä ystävä tekee elämästä hyvän! Ystävä on kuin lahja. Jos ei ole ystävää saattaa olla tylsää. Olet hyvä ystävä aina, kun ei minua huolet paina. Ystävän kanssa hauskaa läpi vuoden, on kesällä vaikka järveen pulahtaa, talvella pulkkamäkeä laskemaan. Minun ystäväni on kuin kynttilä, joka valaisee minulle tien. Ystävyyttä ei voi ostaa. Kun on ystävä on myös onnea.    

Luovuus ja taiteellisuus opetuksessa

Luovuus ja taiteellisuus opetuksessa   Torstaina 8.2. klo 17.30 koulumme väki kokoontui toiminnalliseen ja keskustelevaan vanhempainiltaan. Pohdimme yhdessä, kuinka kohtaamme luovuuden arjen suunnittelussa, yllätyksissä, muutoksissa. Kuinka se tarjoaa meille mahdollisuuden löytää väylät joustoon, kompromisseihin, empatiaan tai toimintaan ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Keskustelimme siitä, miten taide opetuksessa kehittää tunne-elämän taitoja. Tunteet, teot ja ajatukset toimivat parhaiten yhteistyössä, kun tutustumme itseemme ja luoviin voimiimme. Luovuus asuu meissä kaikissa, vaikka uinuvanakin. Uinuva luovuus herää, havahtuu, syttyy liekin lämpöön taiteen avulla. Taiteellinen harjoittelu antaa meille työkaluja tunnistaa laadullisuuksia, käyttää avoimemmin aistejamme ja elävästi mielikuvitustamme, avartaa ymmärrystämme. Luovuus on elämäntaitoa!   Ohessa linkki aiheeseen liittyvään artikkeliin: https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksista-oppimiseen/    

Kielten hankkeen kuulumisia

Kielten hankkeen kuulumisia     Kielten valtakunnallisen kärkihankkeen ensimmäinen lukuvuosi on jo vaihtunut kevätlukukaudeksi ja jouluna oli ensimmäisen välikatsauksen aika. Syyslukukauden aluksi kerroin lasten kuulumisia ja heidän kertomiaan mielipiteitä kieltenopiskelusta ja joulukuussa tein kyselyn esiopetuksen sekä 1., 2. ja 4. luokan vanhemmille saadakseni hieman lisää palautetta hankkeesta. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Seuraavassa muutamia vanhempien ajatuksia hankkeesta: ”Hyvä hanke, nuorempana oppii helpommin ja kieliä ei voi koskaan oppia liikaa!” ”Olen ollut aina varhaisen kieltenopetuksen kannalla. Leikkien ja laulaen opitut kielet ovat suuri rikkaus ja ovi isoon maailmaan.” ”On ollut mukavaa tällainen mahdollisuus ja on ollut hienoa huomata, miten esim. laulut kantautuvat kotiin.” ”Näen positiivisena asiana, että kieliä opetetaan jo nuorena monipuolisesti.” ”Erinomaisen hyvä. Vieraat kielet tuntuvat tarttuvan päähän ”vahingossa” ja korva oppii tunnistamaan myös uusia kieliä.” ”Erittäin hyödyllinen hanke hyödyllisissä oppiaineissa.” ”Lapsi kuuntelee mielellään vieraita kieliä ja toistaa kuulemaansa.” ”Lapsi ääntää sanoja hyvin ja osaa vanhemmillekin vaikeita äänteitä.” ”On erittäin hyvä, että kieliä opetellaan varhain mutta leikinomaisesti, laulujen ja lorujen kautta.” ”Esiymmärrys kielistä syntyy, eikä tarvitse heti ruveta mekaanisen kieliopin opetteluun. Toivottavasti muuttuu pysyväksi käytänteeksi.” ”Toivomme jatkoa. Erittäin hyvä juttu, että opetusta on jo eskarilaisille.” ”Näin vanhemman silmin tämä kielten varhainen opetus on ollut erittäin positiivinen juttu. Lapsi selkeästi nauttii ja oppii leikkien uusia asioita. On tärkeä pohja tuleviin kieltenopintoihin ja tukee luultavasti myös muita aineita. Lapsi usein mainitsee ensimmäisenä, eskarin puuhista kertoessaan, juuri tuon kieltenopetuksen ja etenkin kahden kielen oppiminen saa kuulijoissa aikaan wow-efektin. Ja ihan aiheesta! Olen aidosti ylpeä eskarilaisen äiti! Toivottavasti hanke jatkuu tulevaisuudessakin eskareilla. Ja voihan tuo kieliin tutustuminen alkaa jo ihan pienimmillä päiväkotilaisilla.” ”Olen innoissani hankkeesta. Tuntuu mukavalta nähdä lapsen ilo ja kuunnella lauluja saksaksi ja englanniksi. Toivomme hankkeelle pitkää ikää.” ”Lapsi on ollut innostunut ja ylpeä uusien kielien oppimisesta. Se ilahduttaa. Hanke on ollut ehdottomasti positiivinen lisä esikouluun. Toivotaan hankkeen jatkuvan, että muutkin lapset pääsisivät osallisiksi varhaiseen kieltenopetukseen.” ”Hanke on mielestäni todella onnistunut ja lapsen into, innokkuus ja oppiminen on ollut hienoa seurata. Kotona on joka tunnin jälkeen esitetty opittuja sanoja. Kieltenopetuksen varhentaminen ja lisääminen, siinä omaksutut taidot, asenteet ja suhtautuminen vieraisiin kieliin saa tästä perheestä vahvan kannatuksen. Olen äärettömän iloinen, että lapsemme on päässyt hankkeeseen mukaan.” ”Hieno juttu! Hyvä, että ruotsi alkoi jo nyt ja siitä tulee positiivisia kokemuksia ja intoa oppimiseen.” ”Hanke on erittäin kannatettava. Loistavaa! ”Aika, joka ruotsin kielen opiskeluun on käytetty, voitaisiin käyttää valtakielien opiskeluun, hyödyntää aikaresurssit. Mikäli joku ruotsin kielestä kiinnostuu/innostuu, ainahan voi myöhemmällä iällä em. marginaalikieltä opiskella.” ”Lapsen asennoituminen on ollut todella positiivista. Hän tuntuu olevan itsekin innoissaan uuden kielen oppimisesta eikä ole kertaakaan valittanut, että harmittaisi kun koulua on ruotsin takia yksi tunti pitempään. Mukava kokeilu ja osoittautunut hyväksi jutuksi. Toivottavasti hanke jatkuu. Ei ole ollenkaan haitaksi oppia ruotsin alkeita ja innostua kielestä ennen varsinaista opiskelun aloitusta.” ”Itse kannatan hanketta lämpimästi – ruotsia ja vieraita kieliä voisi ottaa opetussuunnitelmaan mahdollisimman aikaisin ja mielellään useampaakin kieltä.” ”Suomen kaksikielisyys on rikkaus ja kehittää kansainvälisyyttämme. Ruotsin kieli antaa hyvää pohjaa muiden kielten opiskeluun samankaltaisuuksiensa vuoksi. Mitä monipuolisemmin lapsemme osaavat kieliä, sitä enemmän heillä on valinnanmahdollisuuksia elämässä.” Ihan kaikkia vanhempien palautteita en tähän toistoa välttääkseni kirjannut. Palautteiden yhteenvetona on helppo todeta, että hanke on lähtenyt hyvin alkuun. Tunnen suurta kiitollisuutta saamastani palautteesta. Ja siitä ilosta, innosta ja kiinnostuksesta, joka loistaa oppilaiden silmistä kielellisen oivalluksen hetkellä! Paula Keskinen Kieltenopettaja    

Tietotekniikkaa 7. luokalla

Tietotekniikkaa 7. luokalla Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään monissa oppiaineissa. 7. luokkalaiset opiskelevat tämän lisäksi yhden tunnin viikossa tietotekniikkaa. Tänä syksynä olemme harjoitelleet tekstinkäsittelyssä muotoiluiden ja tyylien käyttämistä, taulukoiden tekoa sekä kuvien lisäämistä. Olemme myös hakeneet tietoa netistä ja harjoitelleet lähteiden oikeaa merkitsemistä ja perehtyneet kuvien käyttöoikeuksiin, sähköpostin käyttöön ja netikettiin. Viimeksi teimme pienissä ryhmissä Kahoot-visoja koulun mono-päivää varten. Tässä muutamia oppilaiden ajatuksia tietotekniikasta: - Tunnit olleet kivoja - Ei ole ollut tylsyyksiä - Olemme oppineet tallentamista ja kuvien käyttöoikeuksista - Tehtävät ovat olleet kivoja  

Suomi 100

Suomi 100 Itsenäinen Suomi täyttää 6.12. sata vuotta. Suomi on siis saavuttanut ihmisen elämän mittaisen iän. Näihin sataan vuoteen mahtuu paljon. Suomi on kokenut näiden vuosien varrella useita kohtalon hetkiä, mutta selvinnyt niistä omalla periksi antamattomalla tavallaan. Suomi itsenäistyi 6.12.1917 hyvin vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen. Ensin väännettiin kättä siitä kenellä oli ylin valta Suomessa. Sitten oli epäselvyyttä itsenäisyysjulistuksesta ja sen sisällöstä. Julistus kuitenkin valmistui ja syntyi uusi valtio nimeltä Suomi. Tämän jälkeenkin Suomi koki useita epävarmuuden hetkiä oman vapautensa puolesta. Aluksi oli epävarmaa, että antaisiko Neuvosto-Venäjä Suomen irtautua otteestaan. Kun, Venäjä vahvisti Suomen itsenäisyyden, niin myös muut ulkovallat tunnustivat Suomen olemassaolon. Pian ulkovaltojen tunnustamisen jälkeen Suomi ajautui kuitenkin keväällä 1918 sisällissotaan. Punaisen ja valkoisen Suomen näkemyserot itsenäisyytemme suunnasta poikkesivat toisistaan. Kansakunta jakaantui kahteen leiriin ja itsenäisyytemme säilyminen oli vaarassa. Sodasta kuitenkin selvittiin ja valtiomme olemassaolo oli taas hetkellisesti turvattu. Osittain sisällissodan tilanteesta johtuen kansakuntamme kohtasi uuden kriisin 1920-luvun lopulla kun kansainvälinen oikeistoradikalismi levisi Suomeen. Lapuanliikkeen poliittista vasemmistoa kohtaan osoittama liikehdintä aiheutti epävarmuutta valtiolliselle olemassaolollemme. Kansakunnan jakautuminen syveni entisestään. Tilanne kuitenkin rauhoittui ja itsenäisyytemme säilyi jälleen. Uhkat Suomen kohdalla eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Muun maailman tilanne 1930-luvulla pakotti Suomen taistelemaan vapaudestaan. Suomi joutui mukaan toiseen maailmansotaan ja joutui kamppailemaan olemassaolostaan. Talvisota vuosien 1939 - 1940 ja jatkosota vuosien 1941 - 1944 välisenä aikana, yhdisti Suomen kansan kamppailemaan omasta vapaudestaan. Kansallinen yhteenkuuluvuuden tunne parani ja aiemmat ristiriidat kansakunnan sisällä lievenivät. Näitä kohtalonhetkiä seurannut Lapin sota ja toisen maailmansodan jälkeinen sotakorvausten maksu vahvistivat olemassaolomme itsenäisenä valtiona, tosin pienemmässä koossa kuin aikaisemmin. Suomi menetti alueita itsestään, mutta vahva merkki kansallisesta yhteenkuuluvuudesta oli se, että luovutettujen alueiden ihmiset pyrittiin asuttamaan aiempaa pienempien rajojen sisälle. Samalla hyvinvointi Suomen rakentaminen pääsi alkamaan. Kun puhumme itsenäisyydestä, niin se merkitsee meille jotain aivan erityistä. Sadan vuoden aikana on syntynyt uusia sukupolvia, joista jokainen on kokenut itsenäisyyden erilaisissa olosuhteissa. Suomen ja suomalaisten elämä ja tulevaisuus ovat erottamattomasti sidoksissa koko maailmaan. Yhteiskunnalliset tilanteet ja tapahtumat missä tahansa maapallolla vaikuttavat tavalla tai toisella myös meidän suomalaisten elämään. Samalla kun olemme kiinteä osa Eurooppaa ja koko maailmaa, koemme suomalaisuutemme vahvasti ja olemme ylpeitä sekä kiitollisia oman maamme itsenäisyydestä. Meidän on syytä ilmaista syvä kunnioitus ja kiitos menneille sukupolville, jotka ovat tehneet työtä itsenäisyytemme säilymisen puolesta. Kiitokset etenkin sotiemme veteraaneille, jotka taistelivat meille vapaan isänmaan. Kiitokset myös niille sukupolville, jotka rakensivat sotien jälkeen meille hyvinvointiyhteiskunnan. Emme saa antaa aiempien sukupolvien työn tulosten hävitä. Meidän tehtävämme on jatkaa kukin omalla elämällämme aiempien sukupolvien viitoittamalla tiellä. Meidän on vastattava tulevaisuuden haasteisiin ja tunnettava oma vastuumme kansainvälisessä maailmassa. Nykyisessä kiireen ja tehokkuuden maailmassa pitäisi meidän kaikkien raivata tietoisesti tilaa elämässämme läheisillemme, yhdessäololle perheen, sukulaisten ja ystävien kesken. Yhdessä läheistemme kanssa vaikutamme siihen, että maamme säilyy itsenäisenä ja vapaana. Samalla kunnioitamme maamme historiaa ja turvaamme vapauden tuleville sukupolville. On monta syytä olla ylpeä omasta kotimaastamme. Ilman itsenäisyyttämme emme olisi yltäneet kehitykseen, josta nyt olemme myönteisesti kuuluisia. Olkaamme ylpeitä saavutuksistamme ja säilyttäkäämme tämä maa tulevaisuudessakin vapaana. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille! T. Mikko Autioniemi

5.-6. luokan fysiikan opiskelua

5.-6. luokan fysiikan opiskelua   Kaksi viikkoa sitten 5.-6. luokan oppilaat aloittivat fysiikan opiskelun. Kahden viikon aikana olemme tutkineet akustiikan ja optiikan perusilmiöitä. Syysloman jälkeen luvassa on vielä sähköoppia ja magnetismia. Akustiikan ja optiikan tunneilla olemme tehneet erilaisia kokeita, joissa olemme tarkastelleet muun muassa esineen materiaalin ja koon vaikutusta äänen voimakkuuteen ja korkeuteen sekä valoa, värejä ja varjoja. Kokeiden tekeminen onkin ollut oppilaiden mieleen. Seuraavassa oppilaiden ajatuksia fysiikan jaksosta. Olemme tehneet monenlaisia kokeita. Esimerkiksi äänitestejä ja näköön liittyviä testejä. Fysiikka on hauskaa, koska teemme paljon pieniä kokeita. Pimeys koe oli hauska. Kokeet olivat ylipäätänsä hauskoja ja kivoja. Kokeet olivat mielenkiintoisia ja joitakin niitä voisi hyödyntää myös arjessa. Mielenkiintoisin koe oli kuppikoe. Kokeessa tutkimme äänen etenemistä. Parasta oli se, kun olimme pimeässä huoneessa ja yritimme erottaa värejä. Kivaa oli, kun katsoimme optisia illuusioita ja näkötestejä. Optiikan kokeet ovat hauskimpia, mutta myös akustiikka oli mielenkiintoista.            

Sadonkorjuun aikaa ja Mikael-juhlia

Sadonkorjuun aikaa ja Mikael-juhlia   Syyskuun 29.päivänä kokoontuivat luokat juhlimaan perinteisiä Mikael-juhlia. Edellisen päivän syysmarkkinat olivat onnistuneesti ja yhteisöllisesti vietetty iloisissa merkeissä- siitä kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille! Nyt hiljennyttiin juhlatiloissa tarinoiden ja esitysten äärelle. Koulun pienimmät oppilaat, 1.-3.luokkalaiset, juhlivat yhdessä ja isommilla oppilailla oli oma juhlansa myös.   Pienten juhla aloitettiin monille tutulla yhteislaululla:   Jo pois lensi lintuset syystuulen teitä, kylmästä kangistui kukka ja heinä. Aurinko, se voimansa antoi, viljan kypsytti, maa sadon kantoi.    

Parasta Jyväskylässä

Parasta Jyväskylässä   Kotiseutu on isänmaan sydän: sen pohjalta lähtee se tie, jota myöten ihmisyys astuu, liki toistansa kansoja vie. Martti Korpilahti   Koulumme 4. luokka kuvailee kotikaupunkiaan tähän tapaan: Parasta Jyväskylässä On kiva asua Keski-Suomessa! Tämä on niin kaunis kaupunki. Tykkään Jyväskylästä, koska olen syntynyt siellä. Parasta on se, että minä saan asua täällä. Täällä on paljon nähtävää ja koettavaa! Parasta Jyväskylässä on klo 20.00 kuuluva Harjun soitto, koska se kuulostaa niin hienolta. Jyväskylässä parasta on koti, jossa on koirat ja kaikkea kivaa (vaikka välillä kuolettavan tylsää). On hyvä, että asun Jyväskylässä, koska koulu on lähellä. Jyväskylä on turvallinen paikka, koska…en tiedä, aa! Koska se on pieni ja siellä ei ole ruuhkaa. Ja Jyväskyläläiset ovat mukavia, koska heillä ei ole mitään harmeja. Kivaa Jyväskylässä on meidän läheinen puisto, jossa on paljon telineitä ja meidän läheinen metsä, koska siellä on kiviä ja meidän piha, koska siellä on ruohoa. Minusta parasta Jyväskylässä on Muuratsalo, koska minä asun siellä. On kiva kun on paljon järviä. tykkään asua Muuramessa, koska se on lähellä Jyväskylää ja Jyväsjärvi on kiva, koska se on osa Päijännettä. Jyväskylässä on monta liikuntamahdollisuutta esim. Hipposhalli, Hutunki ja Aalto-Alvari. Täällä on mahdollisuuksia harrastaa kaikenlaista, kuten sukeltamista. Jyväskylässä on Tramppapark, jossa on mukava käydä. Kotimme lähellä on Mäki- Matti, jossa on hyviä leikkipaikkoja. Tykkään Laajavuoren kylpylästä, koska siellä on monta hienoa saunaa, josta lempparini on ehkä ruususauna, ja altaatkin on mukavia. Kaupunginteatterissa on kiva käydä katsomassa näytöksiä. On kivaa, että täällä on elokuvateatteri, koska jos on tylsää, niin voi mennä sinne. Pidän Jyväskylän kuvataidekoulusta, koska saan opetella siellä koko ajan kaikkea uutta taiteesta. Jyväskylässä on kiva keskusta. Täällä on niin paljon ravintoloita mistä valita. Keskusta on minulle tärkeä osa Jyväskylää, sillä siellä voi käydä ostoksilla. Täällä voi käydä shoppailemassa, kun on paljon kauppoja. Pienikamari on kiva paikka, koska tykkään ostaa sieltä välillä jotain uutta meidän nukkekotiin. En ole vielä käynyt Teeleidissä, mutta se reissu on äidin kanssa suunnitteilla, mutta uskon että pidän siitä, koska pidän teestä. On museoita, kivoja tapahtumia ja mahtavia kouluja Kirjasto on hauska. On ilmaista nettiä ja kirjoja. Minä tykkään hautausmaasta, koska se tuo jotenkin vanhan Jyväskylän mieleen. Tykkään Nenäinniemestä, koska siellä on minun mummolani. Tykkään Harjusta, koska opin siitä niin paljon. Minä tykkään Graffititunnelista, koska siellä saa laillisesti maalata. Aalto-Alvari on mukava paikka. On kiva hyppiä hyppytornista. Jyväskylässä on paljon hyviä uimarantoja, jossa on kiva uida. Köhniöllä on kiva pulikoida. Ladun-Majan uimaranta on parasta, koska siellä on laituri ja tosi kirkasta vettä. Tykkään Jyväsjärvestä, koska siellä on hyvä luistella talvella. Jyväskylässä on myös paljon korkeita vuoria, josta on hyvät maisemat. Tykkään metsistä, koska niissä voi retkeillä. Parasta ovat metsät, koska siellä saa olla rauhassa. On kiva käydä myös Harjun stadionilla, koska siellä on jalkapallo-otteluita. Välillä käyn Lutakossa, koska olen asunut siellä. Tykkään kaikista kasveista, koska ne ovat todella kauniita. Täällä on vesistöt ja metsät lähellä. On raikas ja ihanan viileä ilmasto. On kivaa kun on niin paljon metsiä, joissa voi rakennella majoja. Minun mielestä Haukkalan lähteellä on mukavaa, koska sieltä saa ihanan raikasta vettä ja koska käymme siellä meidän koiran kanssa ja juoksutamme sitä lähteen metsässä. Tourujoella on kiva kävellä polkua pitkin. Metsässä on kiva pyöräillä, varsinkin hiekkamontuilla. Sitten pidän myös Rautpohjan alueesta, koska asumme siellä ja koska toisella puolella kerrostaloa on Vasikkavuori, jossa laskemme talvisin. Täällä on paljon vilskettä ja vilinää, mutta myös luontoa. Jyväskylästä on lyhyt matka Helsinkiin Tampereelle sekä useampiin Suomen isoihin kaupunkeihin. Täällä on ollut paljon merkittäviä henkilöitä ja paljon jazzmuusikoita. Täällä on parasta kaikki kaverit, joiden kanssa voi leikkiä. Täällä ihmiset auttavat paljon toisiaan. Yksi kiva juttu on se, että mumi asuu lähellä koulua. Täällä on mahdollisuus opiskella. Mielestäni parasta Jyväskylässä on koulunkäynti, koska siellä näkee kavereita. Tykkään Steinerkoulusta, koska se on rakennettu hyvälle paikalle. On kiva kun on steinerkoulu. Kaikista parasta Jyväskylässä on oma koti, sillä siellä on turvallista. Jyväskylässä on todella mukava asua, en tahdo minkään muuttuvan.